piatok, 14 júna, 2024

Reklama

xxx

Online

Online prostredie ponúka veľa možností a platforiem, pomocou ktorých vieme osloviť a zasiahnuť vašu cieľovú skupinu. Online reklamné kampane sa dajú jednoducho merať a vyhodnocovať. Reklamu je možné poskytnúť rýchlo a už v priebehu niekoľkých minút ju vieme zverejniť na rôznych online platformách.

Offline

Offline reklamné nástroje predstavujú široké spektrum komunikačných možností. Napriek aktuálnemu trendu online marketingu určite netreba zabúdať aj na offline media typy. Práve tie môžu tvoriť dôležitú súčasť správne nastavenej stratégie, ktorá prinesie požadované výsledky. Prostredníctvom tradičných media typov vám vypracujeme originálne riešenia na mieru.

Reklama vo vyhľadávaní

Zviditeľnenie na najrozšírenejšom vyhľadávači na svete. Tvrdý útok na zákazníkov pomocou textovej reklamy na Googli.

Priamy nákup online priestoru

Veľké prémiové formáty s vysokou vizibilitou a výhodné partnerstvá sú stále dominantou priameho nákupu. Spolupracujeme so viacerými slovenskými vydavateľstvami.

Reklama na sociálnych sieťach

Efektívnou propagáciou na sociálnych sieťach sa získajú noví potenciálni zákazníci a zvyšuje brand awareness.

Obsahová reklama

Prostredníctvom efektívnych bannerov zo stránok naprieč celým slovenským internetom sa zvyšuje povedomie o značke, resp. sa získa vyššia návštevnosť.

Natívna reklama

Reklamy, ktoré pôsobia ako prirodzená súčasť miesta, kde sa nachádzajú dokážu efektívne osloviť cieľovú skupinu.

Softvér s ktorým pracujeme (logá)

Adobe analytics, Mailchimp, Etarget, zoosphere, wordpress,iabsk monitor, Meta for Business, Google analytics, Gemius, Google campain manager, Data studio, strossle, Google Tag Manager, Display & Video 360

Televízia

Televízna reklama je ideálnym riešením, ak je potrebné zlepšiť imidž a poznateľnosť značky, alebo podporiť predaj produktov. Televízia je rýchle a cenovo efektívne riešenie, ako osloviť širšiu cieľovú skupinu.

Rádio

Rýchla realizácia reklamnej kampane je cenovo výhodná a popri tom zasiahne širokú časť populácie alebo naopak, môže cieliť na špecifickejšiu cieľovú skupinu či región. Reklama v rádiu dokáže pomôcť efektívne plniť ciele pre rôzne typy kampaní.

Printové média

Printové média sú stále obľúbené u veľkej časti populácie. Spolupracujeme so všetkými slovenskými vydavateľstvami.

CHCETE SPOLUPRACOVAŤ?